Kde nás nájdete

Kontakty
Email: info@hokejovybrankar.eu
Telefón: +421 911 851 951

Fakturačná adresa
ELBE hockey s.r.o.
Vrlíkova 8
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36434060
DIČ: 2022065606
IČ DPH: SK2022065606

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: sro,
vložka číslo: 16586/L.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/763 21 39
fax č. 041/763 21 39
Kontaktný formulár